fredag 27. mai 2011

Ikke aktivitetsforbud første året som ufør

(Oppdatert kommentar om emnet, finner du her )
Dagens ordning er slik at du det første året du mottar uførepensjon, ikke kan ha en krone i inntekt. Du kan ikke ta et lite, betalt oppdrag, uansett hvor lite belastende det er. Det er også blitt stilt spørsmål ved om du kan motta godtgjørsle for politiske møter. Det med politisk arbeid har ordnet seg for de fleste.

Dagens ordning formidler tanken: Er du ufør 100 % får du virkelig bevise det. Selvsagt er det logisk at du ikke kan være i arbeid når du er 100 % ufør, men det var dette med å barbere seg og å skjære haka av seg.
Når det første året er omme, kan du tjene inntil 75 000 kr.

Regjeringens forslag til ny ordning tar bort dette aktivitetsforbudet som dagens system egentlig innebærer. Det blir forelsått en sømløs ordning i steden for et rigid fribeløp. Det er bra, slik det er argumentert for her:
Lavere fribeløp - høyere inntekt Når det i tillegg gjør det mulig å fortsette i kommunestyret første året etter en er blitt ufør, uten at en må ha særbehandling i forhold til andre uføre, er det et framskritt.

Å ha kontakt med arbeidsplassen og å være med i sosiale sammenhenger, øker sjansen for ikke å forbli ufør. Det er hovedgrunnen til at den nye ordningen er god, etter mitt syn

4 kommentarer:

 1. Helt for den nye ordningen, men den trer ikke i kraft før i 2015, og det synes jeg er litt lenge til. Særlig for de som blir uføretrygdet nå, blir det noe ventetid til de kan reelt få mulighetene igjen til å forsøke i arbeidslivet uten avgrensninger. Man har da en hvilerett nå, men med den må man også si ifra seg uføretrygden 100%. Eller tar jeg feil der, kan man evt. få en hvilerett på 30-50& f.eks.?
  Og med nytt Stortingsvalg i 2013, man vet da ikke om det blir endringer i uførereformen igjen eller om den faktisk vil bli iverksatt hvis det evt. blir valgt inn andre partier som skal sitte med regjeringsmakta.
  Hva synes du om det, Marit? Lurer veldig på det.
  Hilsen,
  Siri.

  SvarSlett
 2. Enig med Siri. Denne delen av loven burde kunne tre i kraft tidligere. Den henger ikke sammen med resten og krever ingen tilpasninger i datasystemer ol. Det skal jeg prøve å nå fram til de rette politikerne med.

  Ja, jeg tror man kan få en hvilerett i en andel av uføretrygden slik det er i dag også.

  Du lurer på om det kan bli forandringer med evt ny regjering. Det tror jeg ikke. Oposisjonen på Stortinget har støtte disse endringen i alle hovedsak, etter det jeg forstod på radio/Tv i går. Det var også ventet, fordi endringene dekker en del av de behovene alle partiene har hatt som utfordringer.

  Skulle også ønske at flere av endringene kunne trått i kraft tidligere, men det er nok slik at systemene, folk og maskiner trenger tid til omstilling. og det er bedre med ventng i lengste laget før den trer i kraft, enn kaos når den trer i kraft, tenker jeg.

  SvarSlett
 3. Sålenge man ikke klarer å samkjøre NAVs datasystemer og kanskje ikke minst har vilje til å skolere NAVs saksbehandlere i alminnelig forvaltningsrett og saksbehandling vil det være kaoslignende tilstander med tilhørende medieoppslag/-debatt rundt selvsagte velferdsgoder.

  SvarSlett