mandag 11. april 2011

Kven er "dei narkomane"?"Dei narkomane har øydelagt liva sine".
Kven har ikkje svært så klare oppfatningar av kven som er blitt narkomane og ikkje minst kvifor dei er blitt det. Men om me ser nokre år fram i tid og ser kven som er avhengige av narkotiske stoff, vil me truleg få nokre overraskingar.

Livet har lært meg at eg kunne ha blitt ein av dei, og fordi eg har oppdaga det, vonar eg at eg kan unngå å bli det.

I ein episode av Puls for noko tid sidan møtte med to menn og ei kvinne som gjekk på metadon. Bakgrunnen deira blei ein vekkar for meg. Den eine kvinna var vel etablert. Ho tok ein operasjon og starta med smertelindring med tablettar etterpå. Den eine mannen hadde vore på landslaget i turn. Etter ein kneskade var han også over på smertestillande medisin.

Så langt er det svært så mange av oss som har gått same vegen. Så fortalde desse to korleis smertene og situasjonen gjorde at dei trengte medisin i lang tid, og korleis dei ikkje makta å trappa ned. Så enda dei med å bli avhengige først av medisinen legen hadde skrive ut, seinare sterkare stoff.

Etter tre operasjonar var eg på føtene att og sat i eit styremøte. Ein mann eg har stor respekt for, bøygde seg over bordet til meg og kviskra: - Nyttar du smertestillande? - Ja, av og til, svara eg som sant var. - Det gjorde eg og, sa han. - Eg måtte på avvenning. No går det bra.

På plass på jobb att i administrasjonen på eit sjukehus, med mange legar rundt meg i kvardagen, fekk eg eit forsiktig spørsmål: - Må du ta smertestillande for å klara arbeidsdagen her? Svaret var det same: - Ja, av og til. Blikket eg då fekk og den litt alvorlege kommentaren gjorde inntrykk: - Det er ikkje meininga å ta slike tablettar som du har for å gå på jobb. Det er for å få betre livskvalitet.

Eg er ute av faresona, trur eg. Men eg har fått meg ein støkk i livet. Derfor har eg eit ynskje om å signalisera til andre at dette er leik med elden. Samstundes vil eg ikkje klandra dei som gav meg reseptane. Eg fekk ingen dårlege råd. Eg ynskjer heller ikkje at nokon skal la vera å ta smertestillande som treng det. Kva er då bodskapen min? Kanskje berre det å minna om at det er kort veg frå bruk til misbruk. Kan henda det faktisk ikkje er noko markert skilje på den vegen. Det berre går over frå å vera det eine til å bli det andre.
Dessutan er det nyttig for meg - og kanskje for andre - å nyansera synet på kva som kan øydeleggja livet og gjera kvardagen svært så vanskeleg.

Og frå barndomen er eg opplært i den omvendte myrsnipeteorien, så eg vit at det kan henda meg. Det er ingen av oss som i utgangspunktet kan seia at det ikkje er så farleg, det gjeld ikkje meg. Eg skal klara meg.

4 kommentarer:

 1. Bra skrevet!Annette_K

  SvarSlett
 2. Er nok mange som har et noe ukritisk syn på smertestillende midler. En sykepleier jeg snakket med en gang, kunne ikke skjønne at en felles bekjent var blitt rusbruker på grunn av de smertestillende preparatene han fikk på grunn av en skade i foten.
  Smertestillende skal høyne livskvaliteten fikk du høre, ja, men de skal ikke være en sovepute slik at smertene får kontrollen over kroppen.
  For det gjør noe med et menneske å gå med smerter over tid. Smertene er der for å fortelle at nå må du ta det rolig og ikke belaste meg (kroppen) mer. Men samtidig er det du, ditt bevisste jeg som er sjefen og som skal kontrollere kroppen og hvordan smertene skal få påvirke psyken.
  Har man med seg den bevisstheten, også i sine verste stunder, da har man et godt utgangspunkt for å slippe å skli fra bruk til misbruk.

  SvarSlett
 3. Ja, tror du har en nyttig og slitesterk innstilling her. Det som overrasket meg, som aldri hadde brukt smertestillende før, var at jeg fikk disse utlevert uten å få vite hva de kom til å gjøre med meg. Smerter tar mye krefter, men selv er jeg nok blitt så avhengig av å høre kroppens signaler at jeg heller venter mwd smertesillende, - for sikkerhets skyld.

  Og uansett; det har altså fått meg til å tenke annerledes om det å være avhengig.Og det har ikke skadet!

  Takk for innspillet ditt.

  SvarSlett
 4. Har alltid vært forsiktig med smertestillende, og har til og med fått litt kjeft av lege pga dette...men må man ta så må man ta, og det gjør jo jeg også...Årsaken til at jeg har vært forsiktig er ikke tanken på at jeg kan bli avhengig, heller en skepsis til å putte for mye av sånt inn i kroppen! Derfor var dette utrolig tankevekkende, egentlig...

  SvarSlett