søndag 17. september 2017

Hekla fruktposar: Ut av plast-uføret!


Har du tenkt på kor mykje plast som hamnar i søppelkorga berre når du pakkar ut frukta du har kjøpt? Det har svigerdotter mi. Så ho spurte om eg kunne hekla fruktposar. 
Så det har eg gjort.

Fristar dette som eit godt alternativ til plastposar nokon SOM IKKJE KAN HEKLA, kan eg laga nokre: kr 60 per stk for den smale, kr 90, for den store + pluss porto. Det blir ikkje akkurat nokon timepris å snakka om, men heklinga er god å kombinera med krim på TV.
Posane er hekla i 100 prosent bomull som kan vaskast, ja, kokast om dei blir skitne.
Eg har laga ei hekleoppskrift etter mine prøvehekleposar. Men ver ikkje redd for at du ikkje går heilt etter mønsteret. Det blir truleg posar av det uansett, i fleire fasongar.
Har du ulik farge på bandet øverst, er det lett å hugsa kva som var ein liten pose som passa til tomater og kva for ein som var stor nok til ein kilo eple.

Start med 10 luftmaskar (lm) og fest dei i ein ring med ein kjedemaske (km). Bruk heklenål nr 2 og Solberg garn 12-4 eller tilsvarande.

1.omgang: 4 lm, 1 stav (st) og 1 lm 9 gonger i ringen. Avslutt omgangen med 1 km i  den 3. lm av de 4 første lm.
2.omgang: 5 lm, 1 st og 1 lm mellom de to første stavane i forrige omgangane. Gjenta rundt heile vegen og avslutt med km i 4.lm av de 5 første på omgangen
3. omgang: 6 lm, i dobbelstav (dst) og 3 lm mellom dei to første stavane i forrige omgang. Gjenta rundt heile vegen og avslutt med km i 5.lm av de 6 første på omgangen.
4. omgang: 2 km i luftmaskebuen, 6 lm, 1 km i neste bue. Gjenta rundt heile vegen og avslutt med 3 lm og 1 stav i den 3. av de 6 første luftmaskane.

Fortsett på same måte som 4. omgang, slik
5. omgang, 7 lm, 1 km i kvar bue
6 og 7. omgang; 8 lm, 1 km i kvar bue
9. omgang: 9 lm, 1 km i kvar bue
Fortsett med omgangar lik omgang 9 til ca 5 cm før ønska lengde.

Etterpå:
Ein omgang: 8 lm, 1 km i kvar bue,
neste: 7 lm, 1 km i kvar bue

Vidare desse 4 omgangane:
- 4 lm 1 km i kvar bue
- 1 km i kvar maske på forrige omgang
- 2 dst, 2 lm, hopp over to maskar, gjenta rundt heile vegen
- km langs heile kanten

Hekle ei snor med luftmaskar og tre den gjennom løpegangen du laga med den nest siste omgangen . Bruk gjerne dobbel tråd.

Vil du ha ein vid pose, går du vidare med fleire lm i kvar bue etter omgang 9, og lagar lengda på posane med same talet på buen som den siste omgangen du auka opp. (altså heile vegen 9 lm i kvar bue dersom største buetalet var 9. 12 lm i kvar bue dersom største talet var 12 osv.

Mari på Lunner har no kvalitetssikra mønsteret, og her er resultatet:


fredag 15. september 2017

Tatt av Smørbukkgenser-bølgja

Det blir snakka om å vera i flytsona, den overlegne sinnstilstanden då arbeid blir gjort, konsentrasjonen er på topp og tankane flyt. Noko av dette har eg sakna etter at eg måtte gi opp arbeidslivskvardagane.
Stadig søkjer eg etter nye tankar og tiltak å sysselsetja meg sjølv med. Det blir mykje maling og skriving når helsa tillet det.
Og så ein dag datt ein ny tanke ned i meg. Tanken kom frå barnebarnet, så han datt vel ikkje ned, blei vel heller kasta opp til meg. Han ville ha ein Smørbukkgenser.
Eg leita og leita, men noko mønster var ikkje å finna. Dermed var det berre å setja i gong med metoden "prøving og feiling". Det enda med ein genser i størrelse 4 år.


Dette var gøy. Kanskje gøy for fleire? Derfor la eg ut mønsteret på bokbloggen min "Bøker er bra". Du finn det her.  Og sende eit tips til Norsk Barneblad. Så no er bølgja i gong. Sjøl held eg på med to på ein gong og er ferdig med ein. Etter kvart som eg prøver ut ulike størrelsar vil dei komma på bokbloggen her.
Bli med du også vel?
Strikker du genser, så legg gjerne ut bilete av arbeidet mens det skrid fram instagram med emnknaggen #smørbukkegenser og send bilete av den ferdige genser til Norsk Barneblad.