torsdag 23. mars 2017

Har eg stemmerett?

Eg er ikkje den eg ein gong var. 
Eg er faktisk betre.
Ikkje betre enn eg var på det beste
men betre enn eg var på det verste.
Og sidan eg no har lært
at det er viktigare å sjå etter det gode enn det beste,
er eg svært tilfreds med å vera betre enn eg ein gong var.

Så: Då kan du vel gi deg i kast med yrkeslivet igjen?
Eg ser spørsmålet i augo til dei eg ikkje kjenner.
Og veit at om eg gjorde det, ville det ikkje vera lenge 
før eg ikkje er betre enn eg var på det verste.

Derfor prøver eg meg ikkje i arbeidslivet igjen
(og kven kan bruka ein 60-åring?)
Men eg skaper verdier.
Eg maler og skriv:
 og PC på stovebordet som har resultert

Eg har ein dårleg rygg
men eit godt liv.
Og med inntekter frå bilde og bøker 
tener eg såpass at eg kan seia 
at eg tener mine eigne pengar,
dvs eg tener så mykje at eg kan redusera uføretygda.
Og med den nye uføretrygdordninga er det svært så enkelt.
Eg har lyst til å ropa eit høgt:
Hurra for den nye uførelova!
Ei saumlaus ordning som gjer at eg kan mala og skriva og halda foredrag 
alt det eg vil og orkar til ei kvar tid 
utan å bli sett på som trygdemisbrukar
og utan å mista trygda den dagen helsa sviktar 
- for det gjer den stadig vekk.
For eg er ikkje ufør for å få trygd,
men får trygd fordi eg er ufør
etter at livet snudde.

Men har eg stemmerett?
Kan eg ropa hurra?
Eg veit jo at andre ikkje er kommen så godt ut av den nye ordninga.
Men eg trur dei fleste er det.
Skal eg la vera å seia at for mange er lova no betre enn før?
Nei; ordninga er ikkje fullkommen,
ikkje best,
men god.
Hurra!

Så håper eg politikarane justerer lova slik at ho blir betre for endå flerie.
I mens tar eg meg retten til å meina noko om det som er bra,
mens eg maler håpet:


Fleire tankar om å meistra når ein ikkje meistrar, deler eg her
For spesielt interesserte: I dette innlegget skreiv eg om lova før den blei endra. Den er vedteken tilnærma lik dette utgangspunktet: Fribeløpet i uføretrygden og ny uførelov