torsdag 22. desember 2016

Ei uventa helsing - ei vitamininnsprøyting
Eg hugsar breva i postkassa som fekk meg til å undra: Kven kunne det vera frå.
No? Det var ikkje fødselsedag ein gong.
Så var det kanskje eit handtrykk - frå ein eg ikkje ein gong visste var ein ven. No veit eg det.

Eg har prøvd å bli flinkare til å senda slike helsingar sjølv. Derfor har eg vore på leit etter høvelege kort. Og det finnest massevis av flotte kort. Problemet er berre at det ofte står noko i dei, - ord som ikkje er slik eg ville hatt dei. Og då kom eg på det. Eg kunne jo laga mine eigne kort, med maleria mine på.

Og no er det gjort. Åtte motiv er på plass, og fleire kjem med det aller første.
Du finn dei her, og dei kan kjøpast hos meg: Kort - utval og prisar.

lørdag 10. desember 2016

Mot lyset - mens mørkret framleis rår

- Det var ei tøff tid!
- Eg såg ingen utveg!
- Alt var mørkt!
Ofte høyrer eg desse orda.
Og det slår meg at dei alltid kjem etterpå -
når det er blitt lysare.
Eg kan lytta og nikka. Seia med blikket at eg høyrer.

Men når orda blir:
- Det er ei tøff tid!
- Eg ser ingen utveg!
- Alt er mørkt !
Då får eg sånn lyst til å seia noko lurt, gjera noko smart,
i staden for
å lytta, nikka, seia med blikket at eg høyrer.

Så dett orda ut av munnen før eg får sukk for meg:
Eg skulle gjerne gjort noko for deg, 
men eg kan ikkje gjera noko frå eller til: 
Eg ser deg! 
Er glad i deg.

Og svaret kjem:
Det er nok, det!


Bildet har eg mala: Framtida er ukjent, men det kan så godt henda det går mot lysare tider.
Fleire bilder finn du her: Galleri Nauthydlaren
Det er laga kort med motivet på som er for sal, 14x 14 cm, doble med konvolutt, kr 30,-
Du finn utvalet her.
 Henv: marit.totland@knett.no