tirsdag 5. mars 2013

Heilt rått! Og Innigo!


Bilete: Råtass, helt Rå
Innigo har gjort det igjen: Gjort ord til meir enn språk! Råsafta som blir presentert som "Best før, ikkje verst etter" er laga av frukt med skjønnhetsfeil, og har sjølvsagt fått namnet Råtass! Innigo er rå på økologi og rå på språk.
Heilt rått, med andre ord.

Me vil gjerne ha slike varer som den vesle Hardanger- verksemda Innigo lagar. Då må me også kjøpa varene og spørja etter dei. Me kan ikkje satsa på at dei puttar frukt på flaske av rein idealisme. Men me kan drikka jusen av rein idealisme, for den er rein, ideell til mang slags måltider, - og den smakar godt!

Meir om Innigo: Innigo - inn i hampen god på økologi

Foto: lånt frå Facebooksida til Innigo

2 kommentarer: