mandag 1. august 2011

Skjer i sjøen - også når haldningar skal skapast!Leia er merka
- hovudleia.
Havet er stort,
du har stor boltreplass
utan å nærma deg skjera.

Dei store sjømerkene ser me
-dumt å gå på dei,
dei små skjera omking veit me er der
dumt å gå på dei også.

Det finnest ureint farvatn
utanom leia.
Vil nokon ha deg med på grunna der;
spør etter kart,
spør etter retning,
spør etter tryggleik,
spør; kvifor søkja grumsete farvatn
når halve verda er fullt av reint?

Andre innlegg om 22/7
I ettertankesmia
I skuletova og ved stovebordet
Kjæjrleik og samhald - lettare å seia og realisera i ei interaktiv tid?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar