søndag 17. april 2011

"Saras nøkkel" - nøkkel til innleving og innsikt

Det stod om livet      
      det eine gjekk tapt
      det andre blei vunne.
Det stod om lojalitet
      den eine heldt ut
      den andre svikta
Det stod om nestekjærleik
      den ein fulgte ordre frå verdsmakta
      den andre fulgte samvitet
Det stod om vilje til å vita
      den eine ville gløyma
      den andre henta fram det smertefulle.

Bokmelding av "Saras nøkkel" Tatiana de Rosnay
BAZAR 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar