torsdag 9. august 2012

Bonus ved "Ordinært" frivillig arbeid - St.meld. "Se meg!"

Nokre tankar om
Se meg!- St.melding 30 2011–2012 - En helhetlig rusmiddelpolitikk
Del II Se meg!

Stortingsmeldinga om ein heilskapleg rusmiddelpolitikk, har fått namnet "Se meg!" Eit godt val av tittel som fortel at rusmisbruk også handlar om deg og meg og våre haldningar til kvarandre.

Dei som lever med rus, treng å bli sett. Dei treng mykje anna også, som meldinga peikar på, men utan å bli sett som einskildmenneske, vera ynskt av nokon, vera elska trass den livssituasjonen ein er komen i, kan vegen ut av uføret bli lang.

Eg spurte ein som arbeider  med rusomsorg, om han kunne peika på kva eg som lokalpolitikar kunne gjera. Svaret var at me sjølvsagt kan auka midlane til rusomsorg, men uansett korleis ein vurderte det, eller kva ein meinte om rusomsorg, så ville den økonomiske innsatsen gi størst resultat om den var førebyggjande. Som politikar er det både lett og vanskeleg å forhalda seg til eit slikt svar. Det er lett fordi det då er freistande å kvila på laurbæra ein evt har fordi ein satsar på barn og unge. Det er vanskeleg fordi førebyggjande arbeid med tanke på rus kan synast å vera lite treffsikkert og det krevst stort tålmod.

Treffsikkert?
Korleis skal me vita om innsatsen er treffsikker? Kan me hjelpa ein ungdom som er begynt å rusa seg, tilbake til eit liv utan rus, vil innsatsen bli opplevd som treffsikker. Men fotball, speidar, ungdomsarbeid på bedehus og motorsykkelklubbar, som arbeider jamt og trutt, - er det innsats mot rus? Vil ikkje desse "kjekke" ungdomane ha klart seg utan rus, uansett? 
Er det berre eg som har tenkt slik? 

Dei viktige samtalene
Eg er komen til at det er feil å tenkja slik. Og Dag Endal, leiar for junior- og barneorganisasjonen Juba, stadfesta dette i Vårt land, 8.august-12. Han seier at nærleik kan forebyggja narkotikamisbruk:

" Politikk handler om virkelighetsforståelse. Noen tror at narkotikaproblemet i Norge befinner seg på jernbanetorget i Olso. Utformingen av den overordnede narkotikapolitikken må ta utgangspunkt i en helt annen virkelighetsforståelse, for de viktige slagene står alle andre steder.
Det handler om alle de små, men avgjørende samtalene mennesker imellom. På skolens foreldremøter. Ved gatekjøkken på småsteder i distriktene. Etter at fotballtreningen er slutt og tenåringene er på vei hjem. Rundt kjøpesentrene og i skolegårdene. Etter lørdagsfestene.
Det er i disse samtalene, både blant ungdom og i voksenmiljøet, at det avgjøres om narkotikabruk skal slippe til i tenåringmiljøene." (Dag Endal, Vårt Land ,8.8.2012)

Stortingsmeldingen og du og eg
Ei stortingsmelding kan peika på lovendringar, ny praksiss og økonomiske prioriteringar. Kvardagssamtalane, haldningane, er det du og eg som disponerer, - heilt gratis. 
6 kommentarer:

 1. Og takk for det, at vi har makt over hverdagssamtalene. For der kan vi nå frem. Det vil si, om vi ikke begynner med pekefingre og fremheving av eget syn på det gode liv.
  For mitt gode liv er ikke synonymt med andres gode liv. Og ung er jeg heller ikke. Men om den enkelte unge føler seg verdsatt, kanskje ikke så mye på grunn av, kanskje heller på tross av, kan mye godt komme ut av det.
  At du og jeg virkelig ser våre med mennesker og anser dem for like verdifulle som oss selv, med eller uten bagasje.
  Mormortanker på en torsdag før håndballkampen

  SvarSlett
  Svar
  1. Trur du har rett når du seier: "Men om den enkelte unge føler seg verdsatt, kanskje ikke så mye på grunn av, kanskje heller på tross av, kan mye godt komme ut av det."

   Og med handballkampen gjekk det godt.

   Slett
 2. Disse hverdagssamtalene kan vel ha større betydning enn vi tror.
  Være lyttende og interessert. Det er jo fremtiden det handler om.
  Litt tilfeldig, ble jeg stående siden av noen ungdommer, på en konsert i sommer. Vi kom i prat, og i løpet av den samtalen fikk jeg høre mye om, hvordan disse ungdommene hadde det, og hvordan de opplevde oss, den litt eldre generasjonen. Nyttig begge veier med slike samtaler, og litt hyggelig i ettertid, så tok en av ungdommene kontakt med meg på sosiale medier. Så jeg har stor tro på å prate med ungdommene, møte dem der de er, hvis mulig, og ta dem på alvor.

  SvarSlett
  Svar
  1. Så kjekt. Mange vaksne er litt småredde for dei unge, trur dei er så tøffe og vanskelege å snakka med. Men slik er det ikkje. Oftast er det svært gjevande å nå fram til dei, slå av ein prat, lytta og spørja..

   Slett
 3. Det tror jeg er rigtigt, Marit:
  Han seier at nærleik kan forebyggja narkotikamisbruk ...

  Vi skal være opmærksomme på alle de små detailler i følelserne omkring de emner man taler om. De unge mennesker har brug for nærhed (nærleik?).

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for besøket!
   Ja, dei har bruk for nærleik, og me har vel tid til å gi dei det?

   Slett