torsdag 9. august 2012

Snakk høgare om faren ved medisinbruk - St.melding 30 2011-2012

Nokre tankar om
Se meg!- St.melding 30 2011–2012 - En helhetlig rusmiddelpolitikk

Del I Gode råd er billige – la oss få vita om faren ved medisinbruk!

«Tar du smertestillande? – Eg har vore på avvending.»

Det var på ei møte ho bøygde seg over til meg og kviskra spørsmålet. Helsa mi hadde vore tema i pausen, og eg hadde prøvd å svara så godt eg kunne på spørsmåla om kvifor eg låg på golvet på ei matte under møtet.

«Eg har vore på avvenning». 
Svaret song i meg lenge etterpå. Avvenning? Skremmande – fordi det peika mot vanedanning, binding, - til slutt narkomani?

Eg narkoman? Kunne det bli resultatet?
Etter dette spurte eg meg sjølv: Kven er dei narkomane?


I sommar la regjeringa fram stortingsmeldinga om ein heilskapleg rusmiddelpolitikk. Honnør til dei for å sjå rusområdet i samanheng.

I stortingsmeldinga var no-situasjonen godt gjort greie for. Ein del tiltak er det også der, nokre av dei er omstridde. Mange tiltak bind opp budsjetta framover, så ei regjering må tenkja også på kostnadssida når dei gjer framlegg om tiltak. Men her er eit godt ord frå meg, og det er billig, ja, så å seia gratis:

- Fortell oss alle kva bruk av vanedannande medisin inneber av fordeler og farer.
- Fortell den einskilde som får ein resept på vanedannande, korleis opptrapping, nedtrapping kan skje og kva teikn ein skal vera på vakt overfor for å unngå å bli avhengig.
- Fortell oss alle om alvoret ved å kombinera alkohol, og medisin (evt narkotiske stoff)

Dei tiltaka som er nemnde i meldinga i samband med vanedanning, er
- Legge til rette for riktig medisinsk forskrivning
og bruk av vanedannende legemidler
- Sette i verk tiltak for å redusere illegal import
av vanedannende legemidler.

Les ein det første av desse punkta velvillig, kan ein seia at mitt gode råd er dekka inn her. Mitt råd til komiteen på Stortinget er likevel at dette blir konkretisert. 
Dette er ei form for førebygging som ikkje kostar anna enn tydeleg tale, 
gitt i omsorg frå fastlegen.
Stortingsmeldinga finn du her
Kunne eg ha blitt narkoman? Ja, ifølge Den omvendte myrsnipefilosofien

1 kommentar:

 1. Jeg tror man skal se på all medisinbruk også den ikke-reseptbelagte delen også. Men det er noen som må ha medisiner grunnet helsetilstand og dersom informasjonen ikke er god, går det rett vest, for å si det sånn.
  Jeg føler meg heldig, for akkurat nå behøver jeg ikke så mye medisiner. Men det jeg har forbrukt, har satt sine spor, spesielt i øynene mine.
  Det visste jeg ikke at de skulle komme til å gjøre.
  Så økt bevissthet, både blant leger og den brukende er ikke av veien. Og informasjon er uhyre viktig. Det er ikke alle som leser pakningsvedleggene.
  Ha en fin dag :-)

  SvarSlett