torsdag 10. november 2011

Vi skorer høyt på helse, men enda høyere på forventninger

Undersøkelser utført av Commonwealth Funds viser at Norge har det største offentlige helsebudsjettet og flest leger per innbygger. Samtidig viser den at pasientene ikke er fornøyde.

Skal vi gjøre som vi pleier, vise til at Norge er det landet med svært desentral struktur og må ha et desentralisert tilbud som igjen blir et dyrt tilbud, eller skal vi våge å spørre oss selv om ikke bare tilbudet, men også forventingene er høyest i verden?

Rapporten ”Multinational Comparisons of Health Systems Data, 2011” er basert på Commenwealth Funds egne undersøkelser og tall fra OECD. Den viser at Norge nå har det største offentlige helsebudsjettet korrigert for innbyggere og levekostnader. Deretter følger USA og Sveits. Norge har flest leger per innbygger foran Sveits og Sverige.

Rapporten viser at norske pasienter skårer lavt på pasienttilfredshet, sammenlignet med andre land. De mener det er for mange feil, dårlig informasjon og lite pasientinvolvering. Samtidig skårer Norge blant annet bra på at det kommer helsehjelp utenom kontortid, at primærlegen er tilgjengelig samme dag som man blir syk og fastlegeordningen. (Fra Norge bevilger mest til helse )

Statssekretær Robin Koss sier at disse rapportene viser at Norge er privilegert land som har fått på plass så store ressurser til helsesektoren. "Vi må se kritisk på hvordan vi bruker disse for å gi pasientene et bedre tilbud. Norge må lære av andre land knyttet til kvalitet, pasientopplevelser og sikkerhet. Vi bør fortsette omstillingene av sykehus og helsetjenestene slik at vi får bedre pasientbehandling for pengene og personellressursene vi putter inn", sier statssekretær Robin Kåss.

Skal vi omstille sykehus og helsetjenester, må vi være villige til å se på lokaliseringer; Hvor får vi helsehjelp?
Skal vi få kvalitet, må fagfolk se på kvalitetsarbeid som mer enn byråkrati.
Skal vi ta pasientopplevelser på alvor, må vi skille snørr og bart. Vi må vite hva som bygger på feilinformasjon, enkelterfaringer som ryktes (og som er beklagelige) og opplevelser knyttet til hendelser som ikke bør gjenta seg, men som avslører at personer, systemer og fag må forbedres.
Skal vi makte å gi innbyggerne i kommunen den beste helsetjenesten også i framtida, må vi våge å begrense tjenestene til de som trenger dem minst nå.


Andre innlegg om forventingene våre:
Det hadde vore betre steikt
Krev hjelp på sjukehus, men kjem om det passer oss

1 kommentar: