fredag 18. mars 2011

Retten til å delta - i praksis?

Manneråkutvalget, som såg på funksjonshemma sin status i samfunnet, sa det slik i NOU 2001:22: ”Politikk for funksjonshemmede er i ytterste konsekvens et spørsmål om demokrati. Det handler om retten til å delta i samfunnslivet, og om at alle mennesker har det samme menneskeverd”.

Dette er gode ord. Med utgangspunkt i desse godorda: Korleis er då stoda for menneskeverdet og demokratiet i eit slik perspektiv?

"Ut av uføre(t)", denne bloggen min, var ikkje tenkt å vera ein stad for å dela helseopplysningar, men det kunne vera nyttig å vita kva andre har opplevd i møte med system og ordningar som seier noko om denne påstanden i Mannerråkutvalet med vekt på; Kva kan gjerast i samfunnet vårt for å realisera målsettinga som er innebygd i påstanden?

Velkomen til ein idedugnad! Skriv ein kommentar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar