tirsdag 22. mars 2011

Menneskeverdet kan ikke gradbøyes - gullkorn som metter

Det finnes gullkorn som metter, fordi det finnes en sult som roper etter dem.
Her er en håndfull av slike. De er samet av Terje Marøy og er lagt inn her med tillatelse fra han.
Legg gjerne inn flere av samme slag i kommentarfeltet, og vi har alle en fin "bank" å sette inn gode ord i, og kan ta dem ut til eget bruk eller i faglige og medmenneskelige sammenhenger .

Hanne Sophie Greve:
 • Et samfunn som begir seg inn på å utelukke enkelte grupper, kan ende opp med ikke å ha plass til noen.
 • Menneskeverdet kan ikke gradbøyes.
 • Samfunnet skal tilpasses mennesket, ikke omvendt.

Adolf Ratzka:
 • Jeg er den største eksperten på hvordan jeg vil leve mitt liv.
 • En institusjon er ikke en bygning, men en situasjon der andre bestemmer over deg.

Arnulf Øverland:
 • Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

Judy Heumann:
 • Virkelig likeverd får vi først når alle funksjonshindrede skaper og oppfyller sine egne drømmer.

Desmond Tutu:
 • Jeg har ingen interesse av å spise smuler av medfølelse fra bordet til en som ser på seg selv som min herre. Jeg vil ha hele rettighets-menyen.

Michael Oliver:
 • Finn din egen sannhet. Kast av deg andres sannheter, for de begrenser den frihet og livsvisdom som er din selvsagte rett.

John McKnight:
 • En av vår tids største misforståelser er at velferdssystemet kan produsere omsorg. Det de da gjør, er å sette kjærlighetens maske på maktens ansikt.

Margaret Mead:
 • Tvil aldri på at en liten gruppe med bevisste og engasjerte borgere kan forandre verden. For til alle tider er det nettopp de som har gjort akkurat det.

Martin Luther King jr:
 • Vi vet av smertelig erfaring at undertrykkere aldri frivillig gir frihet til noen. Det er de undertrykte selv som må kreve friheten.

Adolf Ratzka:
 • Vi vil vokse opp i våre familier, vil gå på nærmeste skole, reise med samme buss som naboene, ha arbeid som passer vår utdanning og interesse, og vi vil stifte familie. Akkurat som andre mennesker skal vi selv bestemme over våre liv og føre vårt ord.

Jens Bjørneboe:
 • Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. ingen gir oss frihet, vi må ta den selv.

Justin Dart:
 • Samfunnets og regjeringens fremste, legitime og eneste oppgave er ikke å styre over folket og gi borgerne et godt liv. Nei, de styrende skal myndiggjøre folket, hele folket, slik at alle kan styre seg selv og sørge for et godt liv både for seg selv og sine medmennesker. Dette er folkestyre, styrt av folket, for folket, for hele folket.

Inge Lønning:
 • Det verste du kan gjøre mot et menneske er å frata det ansvar og begrunne det i omsorg.

Earl Warren:
 • Mange mener at lovverket ikke kan utrydde diskriminering. Det er feil. Det er riktig at fordommer ikke kan utryddes. Men det kan de negative utslagene av dem.

Mahatma Gandhi:
 • Oppgaven til den som yter sivil motstand er å framprovosere reaksjoner. Vi vil fortsette med å provosere til de reagerer eller forandrer loven. De har ikke makten. Vi har makten. Dette er styrken i den sivile motstanden.
 • Kloden er rik nok for menneskets behov, men ikke dets grådighet.

Lucy Gwin:
 • Vi må gi folk en stemme som sier til våre "velgjørere". Jeg er dittlei! Din autoritet  over meg er illegitim. Jeg tar livet mitt tilbake. Det er mitt.

Vibeke Marøy Melstrøm: 
 • Mitt liv ble heller ikke slik jeg håpet på i 1988. Men det er jeg selv og ingen andre som skal avgjøre om mitt liv har verdi for meg.
 • Jeg diskrimineres ikke som kvinne, men som funksjonshindra diskrimineres jeg hver eneste dag.


Bushra Ishaq:
 • Ytringsfriheten innebærer at krenkende utsagn må tåles. Men når krenkelsene blir for dominerende, ødelegges muligheten for sannhet og forståelse

Terje Marøy:
 • Et menneskes respons styres ikke av fakta, men sin egen subjektive oppfatning av hva faktum er.
 • Den norske velferden er bygd på tesen; yte etter evne, få etter behov. Som funksjonshindra er du fratatt retten til og ansvar for yte. En vilkårlig kommunal saksbehandler avgjør behovet ditt.
 • Frihet for meg, betyr at du må gi slipp på den makt og den kontroll du har over meg. Våger du det?
 • Ingen skal dømast for sine feil, men for evna til å rette dei.
(Godord som er tillagt meg selv, kan være noe jeg har lest et sted. For ikke å bli hovmodig over egen fortreffelighet, er jeg takknemlig om noen kan melde tilbake om andre skal kreditteres det som jeg har tatt æren for, sier Terje Marøy).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar