søndag 20. mars 2011

"Ingen uføre under 40 år - det forplikter!

Nå har SP også vedtatt det: Ingen varig uføre under 40 år.
Det er en flott målsetting, men la det for all del bli mer enn en målsetting!

En slik formulering forplikter. Den forplikter til å lage et godt lovverk og den forplikter til å sørge for at vedtatte lover og ordninger fungerer. Ellers sitter de uføre under 40 igjen med svarteper.
To konkrete forpliktelser må tas på alvor:
BPA- Brukerstyrt personlig assistent- ordningen må videreføres slik at den tjener den som skal assisteres, ikke først og fremst systemet. Det vil si, den må være reelt brukerstyrt og den må være lett tilgjengelig, uten for mye byråkrati og prøving opp mot kommunal økonomi.


Nav må få en rask "Speed-up". Jeg kjørte et slikt program på PC'en i går, og det hadde utrolig effekt. Nav skal ikke mistenkeliggjøres eller klages på i utide. Men det er et faktum at det er langt fra det å vedta en lov til å få den gjennomført etter intensjonene. Når en blir ufør skal en ha regelmessige oppfølgingssamtaler. Jeg har ikke møtt så mange som har hatt det, og uten slike samtaler blir det uråd å ivareta unge under 40 år uten at de blir svingdørsgjester på Nav. Det fine målet om "ingen uføre under 40 år", blir da årsak til stadig usikkerhet i stedet for trygg aktivitet som var målet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar