onsdag 22. februar 2012

Berre Presteforeninga kan no få buplikta ut av uføret


I dag, 21 mars,  har presteforeninga si generalforsamling handsama saka om buplikt. Og dei går no inn for ei fleksibel ordning som vil gi færre prestar buplikt i framtida. Det er eit steg i rett retning

Tidlegare innlegg:

 Nei, det står ikkje noko om buplikt i evangeliet, slik karikaturteiknaren Lars Slettebø spurde om i Kvinnheringen i desember. Men det står noko om det i kyrkjelova og i tenesteordninga for prestar.

Vår søknad om å få fritak for buplikta, blei avslått før jul. Tysdag 21.februar skulle anken handsamast, men blei utsett til møtet i mai fordi bispedømmerådet ville sjå på dei prinsippielle sidene ved saka. I mars har Presteforeninga generalforsamling, og prinsippa skal drøftast der.

Stortinget har nettopp drøfta eit Dok 8-framlegg om det same. Også der blei det peika på at ein ventar på klare svar frå Presteforeninga.

No ligg altså ansvaret hos Presteforeninga. Og det er å håpa at denne gruppa av tillitsvalde for prestar anno 2012 vil gå for ei ordning som er tilpassa den tida me lever i. Det er tida for å finna gode løysingar, ikkje for å vera taktiske for å få mest mogeleg ut av ein forhandlingsposisjon. Dei har lenge prøvd å ri to hestar: Å sjå på buplikta både som fordel og ulempe, ein fordel som skal kompenserast når ordninga fell vekk, og ei ulempe som skal gje fritak for skattlegging av subsidiert bustad. Buplikta har gått ut på dato mens dette rittet med to deltakande hestar har gått føre seg. Siste avgjerande endring kom då prestane fekk regulert beredsskapsordning, og ikkje lenger er bunden til å vera tilgjengeleg til ei kvar tid, korkje på telefon eller i bustaden.

Etter mitt syn kunne Stortinget fulgt Høgre og vedteke å koma tilbake til saka med alle impliserte problemstillingar som rekruttering, ærverdige prestegårdar, eksisterande avtalar mm. "Presteforeninga" var grunngjevinga for ikkje å gjera det.

Bispedømmerådet kunne ha handsama søknaden vår no, då det er ei "seniorprestsak". Generalforsamlinga til Presteforeninga kjem før saka skal opp att. Bispedømmerådet er nok redd for å skapa presidens, og indirekte seier dei at dei ventar på signal frå generalforsamlinga.

Derfor: No ligg det eit stort ansvar på Presteforeninga: Mange partar i saka ventar på avklaring, ikkje minst familiar som på grunn av den ordninga som er praktisert ulikt rundt om i landet, opplever kluss i vekslinga mellom prestebustad og pensjonistbustad.

Referat frå debatten i Stortinget gir god innsikt i kva saka dreier seg om. Den kan lesast her:
Stortingets behandling av presters boplikt
Tidlegare blogginnlegg om saka:
Svaret var nei på fritak for buplikta
Humor hjelper mot det meste

Om du vil lesa om den ulydige presten på Ølve for lenge, lenge sidan, kan du les ei 100 år gamal utruleg historie her

3 kommentarer:

 1. Der var den dobbeltungede foreningen igjen.
  God kveld.

  SvarSlett
 2. Hei :) Fant bloggen din via Sprettstein sin, og har sittet her og lest nå. Så mye bra du skriver! Til ettertanke og interessant. Takk for at du deler med oss andre. Ønsker deg en velsignet uke videre - og snart er det helg! (Jippi!) Klem fra Spirea

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for gode ord. Velkomen innom med kommentarar, og riktig god helg til deg, Spirea!

   Slett