søndag 5. mai 2013

Pressekonferanse på sundag kl 12: Børs over katedral?

Det er lenge sidan me hadde eigne skuleklede, sundagsklede og kvardagsklede, og brukte dei utslitte kleda når me skulle gå i marka. Likefullt: Me set større pris på fritida vår enn noko tid. Og den digitale kvardagen der me er oppdaterte, kor me enn er, gjer ansvaret større for dei som bryt inn i fritida. Dette må regjeringa ha gløymt når dei hadde pressekonferanse, sundag kl 12.00.

Grunngjevinga var at opplysningane er børssensitive og ikkje kan leggjast fram på ein kvardag.

Me har ei lov om heilagdagsfred som seier noko om arrangement mellom kl 06 og 13 på sundagar.

Denne freden blir ulikt praktisert rundt om i landet, og dei fleste vil ikkje reagere så sterkt på om den blir broten. Men ein pressekonferanse frå regjeringa, sundag kl 12.00, ein time før heilagdagsfreden, (06.00 - 13.00), går ut?

Heilagdagsfred eller ikkje, kva skal til for at det norske folk skal ynskja å høyra, eller ha bruk for å høyra nytt om viktige endringar i rammevilkåra for norske bedrifter slik det blei varsla her:
Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen inviterer i dag til pressekonferanse kl. 12.00 om viktige endringer i norske bedrifters rammebetingelser.


Børsen er ikkje til å spøka med.
Norsk økonomi og oljeverksemda står i samanheng med livet på børsen. Det kan me forstå, om det er slik at nye opplysningar har slik effekt. Men statsministeren burde likevel ha venta til seinare på dagen! Det hadde ikkje virka inn på børsen. No står han i fare for å synka på verdibørsen.

..
Arne Søiland var raskt ute på Twitter og gav dette vesle blogginnlegget mitt den beste overskrifta: Børs foran katedral!
3m
Børs foran katedral: ": Pressekonf i dag av omsyn til børsen. Men kl 12? .. "


Sjlve tiltakspakken kan du pakka ut ved å lesa her: Derfor kunne Sigbjørn kutte skatten nå
 

1 kommentar: