Menneskeverd

Me tenkjer lite over kva menneskesyn me har i kvardagen. Likevel: Det pregar tankane og haldningane våre, og det synest i dei vala me gjer for oss sjølv og våre medmenneske.

Om me ikkje er klar over at me har eit menneskesyn, ligg det altså ei vurdering av kva eit menneske er verd, ein plass inni oss. Av og til er det greitt å ta ei vårreingjering der inne som menneskesynet ligg, for å finna ut kva me vil ta vare på av det som ligg der. Kan henda vil med suplera med nokre nye tankar, kan henda er det noko som skal bort?

Mine tankar om dette deler eg på desse sidene:
Vil me fostra ein generasjon egoistar?
 Søppelmenneske?
Tenk at det er ein person inni der
 Barnepiken, av Kathryn Stockett, - ikkje - ei damebok
Kampen for menneskeverdetskal kan ha sin pris
Det er Marianne, sa Gro Harlem Brundtland
Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred
Kva er du, eller kven er du?
Mostraspelet og Elvis i glada Hudik
Store gutter gråter
Det viktigaste eg lærte av Jon Lilletun og far min
Raselære i norsk skole
100 % menneskeverd og 100 % ufør
Menneskeverdet kan ikke gradbøyes
saras nøkkel - nøkkel til innleving og innsikt
Samtaleopplegg om menneskeverd