torsdag 8. desember 2011

Hva innebærer forliket om uføremeldinga for uføres utbetaling ved arbeid?

Regjeringen har gjort endring i et av forslaga i uføremeldinga i et forlik med Høyre og KrF. Det innebærer at det blir en bedre ordning for lavtlønnede uføre som prøver seg i arbeid. Det er bra!  

Vårt Land skriver om saka.

Det er ønskelig at uføre prøver seg i arbeidslivet, både for å få en god hverdag og for å finne veien tilbake til arbeidslivet, i den grad det er mulig.

Det er logisk at når en tjener penger, faller noe av uføretrydgen bort, rett og slett fordi trygden kommer som en kompensasjon for at en ikke kan arbeide og derfor mister inntekten.

Uføre har et fribeløp som de kan tjene. Det er videreført i uføremeldingen, både fordi det skal oppmuntre til arbeid og fordi det forhindrer byråkratiske ordninger ved fratrekk fra første krone.

Ved arbeid utover fribeløpet, foreslo regjeringa en avkorting som i verste fall gav de lavtlønnede svært lite igjen for arbeidsinnsatsen. Det var for så vidt logisk, men det ville fungere slik at mange fikk lite oppmuntring til å være aktive om helsa tillot det.

Urettferdig?

Er det urettferdig at ikke alle uføre sitter igjen med samme kronebeløp for hver 100-lapp som tjenes? Begge tjener 100 kroner, men den høytlønnede sitter igjen med mer. Prinsippet er likt: Staten holder tilbake den delen av 100-lappen det var kompensert for da en ikke var i arbeid, men som en har som inntekt igjen nå. Resten beholdes.

Den prosenten en tapte ved å gå over til trygd, får en tilbake når en går tilbake i arbeid. De som tapte mest, "tjener" dermed mest på å arbeide.

FORLIKET
Forliket som regjeringen nå har inngått med KrF og Høyre, innebærer at det settes en nedre grense for hva en kan sitte igjen med etter å ha tjent 100 kr. Det fører til mindre forskjell i det en sitter igjen, med uavhengig av tidligere inntekt. Det vil oppmuntre til arbeid i større grad enn det opprinnelige forslaget. Derfor er det en god løsning flertallet nå er kommet fram til.

Et eksempel:
Hva beholder du ved å tjene kr 100 utover friinntekta før skatt?    3G         5G         8G

Regjeringens foreslåtte modell                                                   17 kr       34 kr       55 kr

Forliket:                                                                            min 30 kr       34 kr       55 kr

Forliket gir mer igjen for de med lavest lønn/trygd. Forskjellen blir også større etter skatt.
For dem som har inntekt på f.eks 5 G og 8 G, vil inntekt før skatt være den samme.

Les også: Fribeløp i uføretrygden og kompensasjonsgraden
Fra novemberbloggen til Kjell Ingolf Ropstad KrF/Stortinget:  Derfor taper lavtlønte som blir uføre

3 kommentarer:

 1. Skal forsøke å si noe vettugt, når hodet virker bedre.
  Ha en vakker kveld

  SvarSlett
 2. Det er et forhold til som ikke kommer fram her: De (vi) som er i systemet til Statens Pensjonskasse taper på å tjene ekstra, ved at vi blir trukket i pensjonen fra dem.

  SvarSlett
 3. Hannemagna: Interessant spørsmålstilling.

  Det er dei utan tenestepensjon som kjem dårlegast ut av avkortinga uansett korleis ein ser det, fordi dei har ein svært høg andel av tidlegare løn dekka inn av trygda. Alle med tenestepensjon har max 66 % av tidlegare løn. - Slik eg les uføremeligna skal alle i framtida få 66% i vanleg trygd innanfor ei viss grense. Dermed må heile forholdet med trygd/ pensjon vurderast på nytt. Kanskje heile problemstillinga du peikar på, fell vekk då?
  Desse reglane skal ikkje innførast over natta, så det blir nok ein gjennomgang av dette.

  SvarSlett