Meistring

Å meistra gir sjølvtillit, von og pågangsmot. Å ikkje meistra gir grobotn som det ikkje veks mykje positivt ut av.
For tida dukker det opp meistringssenter båder her og der. Måtte mange få betre livskvalitet ved hjelp av desse!
Men meistringsomgrepet kan gi prestasjonsjag om det blir brukt synonymt med å "beherska"/vinna over. Det er ikkje slik det er brukt i samanheng med sjukdom og rehabilitering, men grøfta er så lett å gå i.

Bloggpostar der eg deler tankar om dette:
Når livet snur
Meistring - bloggar med sjukdom som bakteppe
Finnest det ein veg tilbake til eit godt liv etter dramatiske hendingar?
Takk, eg har det bra.
 Nedoverbakke - med bind for augo
 Større enn NM, EM og VM
828 minus 1 er lik uhorveleg mykje
Når ein ikkje meistrer meistringa - då?
Perspektiv fra "akkurat passe"
Å klatra
Møta blikk - ein risikosport