fredag 7. desember 2012

Skal ordet "nave" gå inn i språket vårt?

Oppdatert 1.12

Magne Lerø skriv om "Uføre i full jobb" i Vårt land i dag, 17,12. Mykje av det han skriv fortener ein kommentar. Lerø sin kommentar er vanskeleg å få tak på. Dei gruppene han nemner, kjenner me att. Men har han noko løysing?  
Mine tankar om temaet skreiv eg for nokre dagar sidan: Eg er ufør og skulle ynskt eg var tjukkhuda og latare

Elles merker eg meg at Lerø tar i bruk omgrepet å nave. Han skriv det heldigvis i hermeteikn, men han vel å bruka det. Tener det saka å ta det omgrepet i bruk? 

Naving er eit nyord. Eit nyord er eit nyord fordi det er nytt. Sjølvsagt. Når Språkrådet er med å setja det på ei liste over nyorda siste åra, kan det lett bli oppfatta som ei godkjenning av at det er eit ord det er rett og greitt å bruka. Eller er det ikkje slik? Er det berre slik at Språkrådet registrerer kva ord som blir brukte og tar dei med som nyord dersom dei overlever ei viss tid?

Påstand 1:
 Språk er levande, og den som prøver å kvela det, tar på seg ei oppgåve som ikkje er løyseleg.

Påstand 2: 
Språk er også makt. Ved ordval er ein med å styra folk sine tankar om ei sak.

Bør ein ikkje spørja: Får ikkje språk enda meir makt når det blir "godtatt" slik ein gjer når ein set det på ei liste over nyord. Eller kolliderer då påstand 1 og 2?

Eg berre spør.

Fordi:
nave oppstod som ord, var det ikkje tvil om at det handla om nokon som la ansvar over på andre, underforstått: utan å ha bruk for å dela eige ansvar med andre. Eller enda verre: Med overlegg for å ha det fint ei tid for å senda rekninga til storsamfunnet.

Ger det noko?
Ja, det gjer noko. Fordi dei negative assosiasjonane som ordet nave vekkjer, fort legg seg oppå alle dei andre som allereie dukkar opp når ein høyrer om NAV eller grupper som treng hjelp frå NAV. Og mellom dei som får hjelp frå NAV er det mange som slett ikkje treng fleire kilo på sine skuldre.
Men skal det levande språket bry seg om det?


Forbrukarmakt
Forbrukarmakt er eit fint ord, når me først er inne på språktemaet. Kvela ord kan ingen gjera, men velja og bruka det eller ikkje, kan alle. Er ikkje det også forbrukarmakt?

.
Tankar om andre ord : Arbeidsufør - ikkje uføretrygda
                                    Å sjukmelda seg

11 kommentarer:

 1. Jeg liker ikke dette ordet "å nave", som i media kobles opp mot, unnasluntring og latskap, og unge mennesker som noen udugelige knekter, som sender regninga til samfunnet.
  Jeg synes ikke de unge fortjener denne merkelappen, men registrerer, at ordet "nave" brukes jevnt og trutt i media, desverre.

  SvarSlett
 2. Dette ordet kunne jeg godt vært foruten, men det er nå her. Prøver å ikke bruke det, så godt det lar seg gjøre.

  Liker ikke holdningene som ligger bak ord som dette. Skremmende. Vil gjerne bidra med ord som drar i andre retninger. Henger meg gjerne på hvis det kommer noen ord som formidler respekt og medmenneskelighet.

  SvarSlett
 3. Et negativt ord jeg vil gi minst mulig oppmerksomhet. Registrerer nok en gang at alt fokus i media blir rettet mot de negative konsekvensene av at vi har valgt å ha en velferdsstat. Skulle ønske vi ikke fikk slike ord som er med på å bygge opp myter som gjør livet enda vanskeligere for den som faller utenfor.

  SvarSlett
  Svar
  1. Så flott med respones som stadfestar at me kanskje skal teia ordet ihel?

   Slett
 4. Bruker ordet minst mulig, for det er en dl fordommer som trigges ved ordet.
  Fordommer og misforståelser har vi mer enn nok av. så vi legger ordet bort og lar være å bruke det.
  Synes jeg.

  Klem på en lørdag, med håp om at du har det bra :)
  Mormor

  SvarSlett
 5. ps
  Har du noe til desembersiden?
  Mormorklem :)

  SvarSlett
 6. Jeg er en av de som hver måned mottar en sum fra NAV, fordi jeg ikke lenger klarer å jobbe så mye. Har ikke sansen for ordet, synes det er med på å spre negative holdninger og vrangforestillinger om oss. At det finnes enkelte som misbruker de ordningene vi har, rettferdiggjør ikke bruken av ordet. På den andre siden; kan det tenkes at det ligger andre ting bak? For eksempel er det mange unge som sliter psykisk, men som ikke snakker så høyt om det, og at det derfor er lettere å dekke seg bak et fleipete ytre?

  SvarSlett
  Svar
  1. Den sida av saka har eg ikkje tenkt på. Det kan godt vera at det finnest tøffingar som ikkje kan ta i mot hjelp som andre, men heller skryt av å ta seg til rette i systemet.

   Slett
 7. Meget positivt at vi får et offisielt ord for dette som har blitt et så omfattende samfunnsproblem.

  Det er på sin plass å minne om at hver femte nordmann i yrkesaktiv alder mottar trygd helt eller delvis som erstatning for å jobbe. Og det er blendende åpenbart for absolutt alle at et Norge der 20% av befolkningen FAKTISK ikke kunne være i i full jobb ville sett veldig annerledes ut. Det ville vært forskjeller fra det vi ser idag så langt øyet kunne se.

  Vi vet hvor mange det er i yrkesaktiv alder som mottar trygd, og vi vet at dette er et helt virkelighetsfjernt høyt tall i forhold til hvordan vi vet at folkehelsen faktisk ser ut. Vi vet dermed at det ikke er "enkelte" eller "noen få" vi snakker om, men tvert imot en betydelig andel av alle landets trygdede.

  Da må vi klare å være ansvarlige nok til å snakke ærlig om at vi har et problem.

  SvarSlett
 8. “Naving” – jeg er frastøtt av den fordummende nytalen generelt, som stadig er på oppadgående.

  Jeg får starte med å vise til Karl Kraus – utdrag fra en kronikk om ham – “Dumhetens Apostler” i Fagtidsskriftet LE MONDE DIPLOMATIQUE som jeg er så hjertens enig i.

  Essensen i denne kan meget vel favne den strategiske vinklingen som er “spikret” i dag, og som ikke gagner andre enn landets velbeslåtte, og våre makthavere:

  “Den offentlige diskurs er ofte et virkemiddel for å skjule den offentlige tankens tomhet.

  For mange mennesker er ikke lenger tale- og skriveevnen midler for å søke sannhet og rettferdighet, men for å forføre og lyve, både for seg selv og andre.

  Språket har blitt et instrument for å dominere (…)

  Systematisert og forenklet, med nye navn som «kommunikasjon» og «informasjon», tjener propagandaen de dominerende kastene.

  Det må innrømmes at i dag som i går – og kanskje også i morgen – har fordummingen trengt dypt inn i hele kulturer og samfunnsliv, og forårsaket fryktelig skade.

  All kritisk tankegang kveles; vi overøses med slagord som hyller driftene, det umiddelbare, det impulsive; språket reduseres så det ikke lenger kan brukes annet enn i reklameøyemed. Kort sagt:

  Vårt intellekt utarmes (...)

  Derfor er det ekstremt viktig at de som fremdeles vet hva det vil si å snakke og skrive, og ikke vil la seg belære, metodisk viser hvordan fordummingsmaskinen virker. Slik Kraus gjorde (...)
  http://bit.ly/GEhADk

  AUF-medlem Maren Østbø bidro for en tid siden med viktig belysning av en del av årsakene til at ungdom faller utenfor:

  Disse menneskene er verdt 70 kroner dagen

  (…) Det finnes uttallige årsaker til at de ikke tar imot jobben de får. Det kan være psykisk sykdom, mistet rett til skoleplass,
  rusproblemer, uholdbar bosituasjon, kronisk sykdom eller uavklarte medisinske forhold.

  Men utenpå er vi jo relativt like – og da har Erna vanskelig for å se individet som ligger innenfor. Individet som har gått igjennom uttallige undersøkelser og kanskje behandlinger, og som så går inn i en vanskelig påkjenning med å søke om disse pengene"

  http://bit.ly/IlX0T5

  Les også Anna Tostrup Worsley - "Vi lever vel ikke i middelalderen? spør hun":

  http://bit.ly/Hn6heu

  Mina Finstad Berg - en av de svært mange uskyldige ungdommene som ufrivillig har blitt rammet av nyordet “Naving” – skapt og senere fremmet med stor iver av tomhjernede aktører som tilsynelatende ikke har forstand på at en integrering av begrepet (noen få vil fra tid til annen misbruke diverse ordninger – unødvendig herunder å ty til eksplisitte slagord) ville kunne skape en fatal situasjon for alle dem som har det svært vanskelig fra før og som aldri har hatt tanker om å utnytte systemet:

  Berg: (…) Det er lett å angripe uføretrygd og sjukelønn når det ikke angår deg selv. Det er lett å snakke om trygdesnyltere og late ungdommer når fordommene ikke rammer deg.

  Men for oss det angår, gjør det faktisk vondt. Om jeg blir helt eller delvis ufør i løpet av de neste ti årene, blir jeg en del av Høyre og NHOs problemstatistikk.

  Jeg blir en byrde for samfunnet og en utgiftspost som bør reduseres

  Jeg får ikke lenger være et ungt menneske med evner og ressurser som kan bidra til å styrke samfunnet vårt. Jeg blir utelukkende et problem.

  Forstår de hva denne retorikken gjør for folks selvbilde? (…)

  http://bit.ly/VMx7mN

  SvarSlett
 9. “Naving” – jeg er frastøtt av den fordummende nytalen generelt, som stadig er på oppadgående.

  Jeg får starte med å vise til Karl Kraus – utdrag fra en kronikk om ham – “Dumhetens Apostler” i Fagtidsskriftet LE MONDE DIPLOMATIQUE som jeg er så hjertens enig i.

  Essensen i denne kan meget vel favne den strategiske vinklingen som er “spikret” i dag, og som ikke gagner andre enn landets velbeslåtte, og våre makthavere:

  “Den offentlige diskurs er ofte et virkemiddel for å skjule den offentlige tankens tomhet.

  For mange mennesker er ikke lenger tale- og skriveevnen midler for å søke sannhet og rettferdighet, men for å forføre og lyve, både for seg selv og andre.

  Språket har blitt et instrument for å dominere (…)

  Systematisert og forenklet, med nye navn som «kommunikasjon» og «informasjon», tjener propagandaen de dominerende kastene.

  Det må innrømmes at i dag som i går – og kanskje også i morgen – har fordummingen trengt dypt inn i hele kulturer og samfunnsliv, og forårsaket fryktelig skade.

  All kritisk tankegang kveles; vi overøses med slagord som hyller driftene, det umiddelbare, det impulsive; språket reduseres så det ikke lenger kan brukes annet enn i reklameøyemed. Kort sagt:

  Vårt intellekt utarmes (...)

  Derfor er det ekstremt viktig at de som fremdeles vet hva det vil si å snakke og skrive, og ikke vil la seg belære, metodisk viser hvordan fordummingsmaskinen virker. Slik Kraus gjorde (...)
  http://bit.ly/GEhADk

  AUF-medlem Maren Østbø bidro for en tid siden med viktig belysning av en del av årsakene til at ungdom faller utenfor:

  Disse menneskene er verdt 70 kroner dagen

  (…) Det finnes uttallige årsaker til at de ikke tar imot jobben de får. Det kan være psykisk sykdom, mistet rett til skoleplass,
  rusproblemer, uholdbar bosituasjon, kronisk sykdom eller uavklarte medisinske forhold.

  Men utenpå er vi jo relativt like – og da har Erna vanskelig for å se individet som ligger innenfor. Individet som har gått igjennom uttallige undersøkelser og kanskje behandlinger, og som så går inn i en vanskelig påkjenning med å søke om disse pengene"

  http://bit.ly/IlX0T5

  Les også Anna Tostrup Worsley - "Vi lever vel ikke i middelalderen? spør hun":

  http://bit.ly/Hn6heu

  Mina Finstad Berg - en av de svært mange uskyldige ungdommene som ufrivillig har blitt rammet av nyordet “Naving” – skapt og senere fremmet med stor iver av tomhjernede aktører som tilsynelatende ikke har forstand på at en integrering av begrepet (noen få vil fra tid til annen misbruke diverse ordninger – unødvendig herunder å ty til eksplisitte slagord) ville kunne skape en fatal situasjon for alle dem som har det svært vanskelig fra før og som aldri har hatt tanker om å utnytte systemet:

  Berg: (…) Det er lett å angripe uføretrygd og sjukelønn når det ikke angår deg selv. Det er lett å snakke om trygdesnyltere og late ungdommer når fordommene ikke rammer deg.

  Men for oss det angår, gjør det faktisk vondt. Om jeg blir helt eller delvis ufør i løpet av de neste ti årene, blir jeg en del av Høyre og NHOs problemstatistikk.

  Jeg blir en byrde for samfunnet og en utgiftspost som bør reduseres

  Jeg får ikke lenger være et ungt menneske med evner og ressurser som kan bidra til å styrke samfunnet vårt. Jeg blir utelukkende et problem.

  Forstår de hva denne retorikken gjør for folks selvbilde? (…)

  http://bit.ly/VMx7mN

  SvarSlett