søndag 7. oktober 2012

BPA må finansierast nasjonalt

Oppdatert 2.okt. 2013

Brukarstyrt personleg assistent er ei flott ordning som kan setja fleire i stand til å ha ein aktiv kvardag, både i arbeid og fritid.

Med den hjelpa ein treng, på den måten ein sjøl ynskjer det, kan ein med ordninga leggja til rette for sitt eige liv, slik dei friske gjer som det mest sjølvsagte kvar einaste dag.

Alle kan søkja om slik assistent, og kommunen vurderer kva som blir gitt. Det er heilt klart at dette gir store skilnader på kva tilbod ein får rundt om i landet. Det er derfor bra om ein lovfestar retten, slik den nye regjeringa varslar at dei vil gjera.

Men ei lovfesting løyser ikkje problemet. Om me liker det eller ikkje, må me innsjå at dette er ei såpass kostbar ordning, at dei fleste kommunar vil halda tilbodet på eit minimum, rett og slett fordi det elles fort vil gå utover andre tilbod som nokon har krav på. For ein liten kommune vil det bli bort i mot uråd å gje eit godt tilbod om brukarstyrt assistent.

BPA er ei ordning som er god for den som får assistent. Det er også ei god ordning for samfunnet. Totalresultatet vil nemleg vera positivt også i kroner og øre i mange tilfelle. Problemet er berre at den som sit med rekninga, ikkje har noko å henta på reknestykket. At ein person kan fungera i ei delstilling i staden for å vera 100 % ufør, gir ikkje innsparing for kommunen.

Det blir ofte ropt etter likskap i ulike ordningar, ofte også på område der det kunne vera greitt med mangfald. BPA er ei ordning som det er tverrpolitisk støtte til. Måtte den støtta ikkje berre visa seg som sympati for ei god sak, men som handlekraft til å gjera ordninga nasjonalt finansiert.


Tidlegare innlegg om BPA: Brukerstyrt personleg assistent, kva er det?

6 kommentarer:

 1. Har tenkt litt på det med BPA; at grunnen til at flere ønsker det er at det offentlige tilbudet fungerer for dårlig for brukerne. For en som er avhengig av hjelp i hverdagen betyr det mye å ha noen få personer å forholde seg til. Slik det fungerer idag, er det hele tiden nye personer som kommer innom. Mulig at jobbrotasjon for pleiere og assistenter er tanken bak, men for den som er bruker av tjenesten er det mye viktigere å kunne forholde seg til noen få. En annen ting er at brukerne aldri vet når hjelperne kommer, derfor er det vanskelig for dem å planlegge noe.
  Mulig dette innlegget ble litt på sida av det du var opptatt av, men det måtte bare ut...

  SvarSlett
  Svar
  1. Og det stemmer, med ein personleg assistent er noko av fordelen at ein veit kven som kjem

   Slett
 2. Dette er absolutt noe de bør gjøre noe med. Jeg syntes det er uhørt at det er som det er. Ikke bra i hele tatt.
  Ønsker Marit en god uke. ;)

  SvarSlett
 3. Det vil nok ikke, selv med en nasjonal ordning, bli likt fra kommune til kommune, tror jeg. For det er i regelen alltid en andel som faller på den kommunale økonomien.
  MEN det hadde vært praktfullt å få likt tilbud, godt tilbud om BPA til dem som trenger det. Dessverre er det ofte at likt tilbud er likt like dårlig tilbud for alle.
  Mormorklem på mandag :-)


  SvarSlett
  Svar
  1. Du er inne på et generelt problem. Men i dag er heile kostnaden kommunal, og for ein liten kommune kan det bli meir enn den kan makta

   Slett
  2. Spesielt om det skulle være et relativt stort behov.

   Slett