fredag 2. september 2011

Ingen "lyseblå elefantar"!

Over halvvegs i den intense valkampen gjer eg meg nokre tankar:
Er kommentarane og dommane i media i tråd med folks forventningar og ynskje?

Har me ein sakleg debatt, er me kjedelege
Er me skarpe og aggressive, er me kranglete
Seier me kva konkrete saker me vil prioritera, fleskar me til
Vil me ha økonomisk kontroll, er me viljelause

Eg trur dette er eit medieperspektiv på politikken.
Sjølvsagt skal veljarane vita kva politikarane går til val på, så dei kan velja parti på eit sakleg grunnlag. Eg trur dei fleste veljarane er ute etter sakleg informasjon og eit visst kjennskap til personane dei skal velja mellom.

Lokalt har me til no hatt ein valkamp med ganske låg temperatur. Dei som har venta på dei fantasirike utspela, er blitt skuffa. Heldigvis. Me er ikkje tente med "lyseblå elefantar" som dukkar opp i valkamptider og gøymer seg dei fire åra i mellom. Den beste valkampen ein kan driva, må vera den innsatsen ein gjer i mellom vala.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar