torsdag 9. oktober 2014

Mindre uføretrygd grunna ny skattlegging. Var det intensjonen?

Ny lov om uføretrygd er vedtatt for lenge sidan. Den trer i kraft neste år.
Og i samband med statsbudsjettet får me sjå ein del konsekvensar av den nye uføretrygda som skaper stor uro, mellom anna at uføre som har gjeld, no får lågare inntekt fordi trygda blir skattlagt på same måte som lønsinntekt.

Alle lovendringar har ei hensikt: Måla for den nye uførelova har eg lenge sagt mykje godt om. Og i si tid sette eg meg godt inn lovproposisjonen.
Det me no ser: At ein som til dømes har tatt opp lån for å få tilpassa bustaden sin, av same grunnar som vedkomande er blitt tilkjend uføretrygd, skal få meir skatt/mindre utbetalt, kan ikkje vera i tråd med intensjonen i den nye lova. Trur eg.
Men det hjelper lite kva eg trur, så eg spør dei som var med å vedta lova: Var dette ein ynskt konsekvens?

Om det ikkje var det, synest eg eit samla storting skal reversera den delen av lova, evt. laga ordningar for frådrag som ikkje lar uføre sitja med eit gjeldsproblem som dei ikkje kunne vita om ville koma då dei tok lån.


Då eg las lovframlegget, beit eg meg merke i dette sitatet: (som ikkje seier noko om lågare inntekt):

Ulike skatteregler for uføretrygd og arbeidsinntekt kan bidra til å tilsløre de økonomiske konsekvensene for den enkelte av overgang mellom arbeid og trygd. Departementet foreslår derfor at den nye uføretrygden skattlegges etter tilsvarende regler som for lønnsinntekt. Departementet understreker at når uføretrygden samtidig settes til 66 prosent av bortfalt inntekt, blir den gjennomsnittlige uføreytelsen etter skatt noe høyere enn i dag for nye uføre. Se nærmere omtale i avsnitt 7.2.

3 kommentarer:

 1. Det virker som Erna tror at uførhet er noe man velger!

  Har du lyst å les biografien om Erna Solberg som kommer i høst, eller hva med et par romaner?
  Det er giveaway på bloggen min nå. Jeg lodder ut tre forskjellige bøker. Velkommen til å prøve lykken! :)

  SvarSlett
 2. Jeg bekymrer meg. Ikke bare for hva som skjer med skattlegging og slikt, men med alle de små og store tiltakene som blir borte, som kunne gjøre livet litt lettere for de arbeidsuføre. (og eldre)
  Jeg tror nok at det er viktigere å trykke dem som ikke har hverken helse eller gode inntekter, lengre ned for å bejuble dem som har både makt og penger.
  Sur!

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg bekymrer meg også, for konsekvenser som man ikke så. Det er så lett for at det går prestisje i slike spørsmål slik at man ikke blir i stand til å korrigere

   Slett